Loading...
 

Dsolve er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ledet av UiT Norges arktiske universitet

Dsolve sin visjon er å redusere plastsøppel og tilhørende problemer som spøkelsesfiske, mikro- og makroplast forårsaket av fiskeri og havbruk. Målet er at syntetisk plast i disse sektorene kan erstattes med nye bionedbrytbare materialer.

Vår forskning er delt inn i seks ulike forskningsområder ledet av de nasjonale forskningspartnerne UiT Norges arktiske universitet, SINTEF Ocean, SINTEF Industri, Norner AS og Norsus AS. Dsolve er finansiert av Norges Forskningsråd og vil motta støtte i inntil 8 år. Senteret ble åpnet i april 2020.

SFI - Senter for forskningsdrevet innovasjon

Et forskningsmiljø med status som SFI utvikler kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping. Langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer skal styrke teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning.

 

Bionedbrytbare materialer er en del av løsningen på plastproblemet i sjømatnæringene

Nye biologisk nedbrytbare materialer for bruk i redskap og utstyr er en del av en sammensatt løsning på plastproblemet i fiskeri- og havbruksnæringen.

 
podcast

Lær mer om SFI Dsolve og bionedbrytbar plast i vår podcast

Du finner SFI Dsolve på Spotify og Soundcloud

Hør podcast
 
podcast

Lær mer om SFI Dsolve og bionedbrytbar plast i vår podcast

Du finner SFI Dsolve på Spotify og Soundcloud

Hør podcast