Loading...
 

Dsolve sin ambisjon er å plassere Norge i spissen for forskning, utvikling og bruk av smarte bionedbrytbare materialer for å redusere det globale problemet med marin forsøpling fra fiskeri og havbruk.

Målet med senteret

 • Utvikle teknologier og nye miljøvennlige produkter for sjømatnæringene basert på bionedbrytbar plast.

 • Forbedre forvaltningsvilkårene, og fremme innovasjoner som kan bidra til at plastbaserte verdikjeder blir mer sirkulære og ressurseffektive.

 • Redusere CO2- avtrykket fra produkter i sjømatnæringene, i tråd med klima-, energi- og bærekraftsmålene
  (SDG 12, 14).


Senteret skal utvikle forskningsbaserte løsninger og hjelpe industrien med å utvikle bærekraftige innovasjoner for det globale markedet, herunder:

 • Utvikling av nye plasttyper (polymerer for fiber til tråd, nett og tauverk m.v.

 • Teste styrke, holdbarhet og nedbrytning av nye materialer

 • Grundige forsøk på fiskefartøy og oppdrettsanlegg for å avklare effektivitet, holdbarhet og brukervennlighet for bionedbrytbare redskaper

 • Analyser av motivasjon og effekt av insentiver for å ta i bruk nye materialer i sjømatnæringen

 • Teste og analysere gjenvinnbarheten av materialer til fiskerinæringen

 • Resultatformidling for å gjøre det lettere for næringsaktørene å ta i bruk bionedbrytbare materialer

 

Dsolve sine fokusområder er:

 • Innovasjon, teknologiutvikling og nye produkter

 • Forvaltningsvilkår og insentiver

 • Verdikjeder, sirkularitet og markedstilgang

 • Lønnsomme og aksepterte forretningsmodeller

 • Redusere klimagassavtrykk og bidra til å oppnå FN´s klima-, energi- og bærekraftmål