Loading...

Nettverk for bærekraftig snøkrabbefiske

February 22nd, 2024 | Nytt prosjekt
Det nystartede prosjektet «Networking for increasing sustainability in snow crab fisheries in the Arctic» skal adressere bærekraftsutfordringer i snøkrabbefiske og fokuserer spesifikt på utfordringene med tap av fiskeutstyr og plastmaterialer brukt i snøkrabbeteiner.

Foto: Kristine Cerbule

Snøkrabbe er en viktig art for kommersielt fiske i de kalde områdene på den arktiske halvkule. Det nystartede prosjektet «Networking for increasing sustainability in snow crab fisheries in the Arctic» ledes av UiT Norges arktiske universitet og skal adressere bærekraftsutfordringer i snøkrabbefiske. Målet med prosjektet er nært knyttet til målene i SFI Dsolve, og fokuserer spesifikt på utfordringene med tap av fiskeutstyr og plastmaterialer brukt i snøkrabbeteiner.

Bærekraftsutfordringer i snøkrabbefiske inkluderer blant annet fangst av underdimensjonerte krabber og negative konsekvenser ved tap av teiner. Nettet i teinene er laget av plast som tar svært lang tid å bryte ned, noe som gjør at tapte teiner kan fortsette å fiske i lang tid og forårsake utilsiktet dødelighet («spøkelsesfiske»). Tapte teiner bidrar også til plastforsøpling. Det høye antallet tapte teiner som tas opp fra havet, indikerer at spøkelsesfiske allerede er et alvorlig problem i snøkrabbefiske i Arktis, og stiller spørsmål ved hvor bærekraftig dette fisket utøves i dag.

Formålet med prosjektet er nettverksbygging og kunnskapsdeling mellom forskningsinstitutter involvert i forskning på snøkrabbefiske. Prosjektet vil bidra til felles forskning på mer bærekraftig ressursutnyttelse for å redusere utilsiktet dødelighet av snøkrabbe og spøkelsesfiske, samt begrense plastforurensning i arktiske havområder fra tapte teiner. Dette gjennom et samarbeid mellom fire forskningsinstitusjoner med god erfaring innen bærekraftig fiskeri i Arktis, inkludert snøkrabbefiske: UiT Norges arktiske universitet som leder prosjektet, Fiskeri- og havinstituttet ved Memorial University fra Newfoundland og Labrador, Canada, DTU Aqua Technical University of Denmark og Grønlands naturressursinstitutt.

Formålet med prosjektet er nettverksbygging og kunnskapsdeling mellom forskningsinstitutter involvert i forskning på snøkrabbefiske.

Prosjektet er finansiert av UArctic Project Grants og skal gjennomføres i 2024 -2025 med møter og workshops mellom de involverte instituttene.

Phd-student Kristine Cerbule leder prosjektet på vegne av UiT. Hun har jobbet med sin PhD ved universitetet siden 2021. Innen SFI Dsolve er Kristines arbeid knyttet opp mot forskningsområde 3 – Uttesting i sjø, som går ut på utvikling av utstyr, og testing av nedbrytbare redskaper til sjøs. I sin forskning fokuserer hun på å teste ytelsen til biologisk nedbrytbare fiskeredskaper, og å vurdere utfordringer forårsaket av forlatte, tapte, eller på annen måte kasserte fiskeredskaper (ALDFG), som spøkelsesfiske, spesielt i snøkrabbeteinefisket i Norge. Kristine har en BSc-grad fra University of Latvia og en MSc-grad i International Fisheries Management fra UiT Norges arktiske universitet.

 
Phd-student Kristine Cerbule leder prosjektet på vegne av UiT Norges arktiske universitet. I sin forskning fokuserer hun på å teste ytelsen til biologisk nedbrytbare fiskeredskaper, og å vurdere utfordringer forårsaket av forlatte, tapte, eller på annen måte kasserte fiskeredskaper (ALDFG), som spøkelsesfiske, spesielt i snøkrabbeteinefisket i Norge.