Loading...

Utvikling, testing, validering og optimalisering av biologisk nedbrytbare redskaper for fiskeri og havbruk

Jørgen Vollstad & Anja Helene Alvestad

SINTEF Ocean AS

Ledere av forskningsområde 3, Uttesting i sjø

Kontakt
Formålet med dette forskningsområdet er å utvikle, teste, validere og optimalisere biologisk nedbrytbare redskaper for konkrete bruksformål innen fiskeri og havbruk. Dette er særlig viktig fordi industrien vil trenge robuste og overbevisende resultater før produksjon, salg og faktisk bruk i stor skala kan finne sted. Identifisering av nøyaktige behov, utvikling av produkter, testing og dokumentasjon er forventet å ta flere år for hvert forskningsområde. En endring fra tradisjonelle til nye biologisk nedbrytbare materialer må i tillegg omfatte en analyse av ytelse, fangstmønster og effektivitet (gjelder for fiskeutstyr) av eksisterende og ny teknologi. Forsøk i sjø vil bli utført i Norge, Danmark, Tyskland og Kroatia. I Norge vil forsøk i sjøen bli gjennomført ombord på kommersielle fiskefartøy.
 

De viktigste forsknings- og utviklingsoppgavene er:

3.1 Gjentakende forsøk ombord på kommersielle garnfartøy for å finne en kombinasjon av styrke/elastisitet og fangstevne som er sammenlignbar med eller bedre enn eksisterende nylongarn (PA).

3.2 Utvikle teiner og ruser av biologisk nedbrytbare materialer, for brunkrabbe, snøkrabbe og hummer, inkludert fritidsfiske med teiner.

3.3 Utvikle biologisk nedbrytbare tau og komponenter for line brukt i kyst- og dyphavsfiske.

3.4 Identifisere ulike muligheter for å erstatte polyetylen- (PE), nylon- (PA) og polyester- (PES) fibre brukt i tråd, tau og nett, med biologisk nedbrytbare fibre..

3.5 Fullskala tester av “dolly-rope” og slitematter for bruk i (bunn-)tråling.

3.6 Utvikle et alternativ til kombinasjonstau (30-60 mm tykt PE-belegg med ståltrådkjerne) for snurrevadfiske. Forskning har vist at dagens tau mister nesten en tredjedel av sin masse som mikroplast i løpet av brukstiden som følge av slitasje mot havbunnen.

 

Publikasjoner

Cerbule K., Savina E., Herrmann B., Larsen R. B. , Feekings J. P., Krag L. A. (2022). Quantification of catch composition in fisheries: A methodology and its application to compare biodegradable and nylon gillnets. Journal for Nature Conservation 2022.

Cerbule K., Herrmann B., Grimaldo E., Larsen R. B., Savina E., Vollstad J.: Comparison of the efficiency and modes of capture of biodegradable versus nylon gillnets in the Northeast Atlantic cod (Gadus morhua) fishery. Marine Pollution Bulletin 2022.

Cerbule K., Grimaldo E., Herrmann B., Larsen R. B., Brčić J., Vollstad J.: Can biodegradable materials reduce plastic pollution without decreasing catch efficiency in longline fishery? Marine Pollution Bulletin 2022.

Grimaldo E., Herrmann B., Jacques N., Vollstad J., Su B. (2020). Effect of mechanical properties of monofilament twines on the catch efficiency of biodegradable gillnets. PLOSONE