Loading...

Møt SFI Dsolve under årets Skreikonferanse

March 4th, 2024 | Åpen båt
Forskningsfartøyet FF Helmer Hanssen legger til kai under årets Skreikonferanse på Myre, og inviterer til fagdag og åpen båt 6. mars.

I samarbeid med FHF, DNB, Havforskningsinstituttet og Indeks Nordland inviterer UiT Norges Arktiske Universitet til fagdag og åpen båt ombord på forskningsfartøyet "FF Helmer Hanssen" under årets Skreikonferanse på Myre 6. mars. Senterleder Roger Larsen deltar som vertskap under arrangementet, som blant annet byr på følgende faglige bidrag:

  • Plast i havet - hvorfor bør vi gjøre noe med det? - Roger Larsen, UiT og SFI Dsolve

  • Alternativer til plast i snurrevad - Jørgen Vollstad, Sintef Ocean

Vollstad er ansvarlig for Forskningsområde 3 i Dsolve om uttesting i sjø.

Også SFI partner Norges Fiskarlag bidrar under arrangementet. Maria Pettersvik Arvnes vil presentere fiskarlagets handlingsplan for arbeidet mot marin forsøpling.

I etterkant av det faglige programmet vil besøkende få et innblikk i hvordan forskningsfartøyet brukes til vanlig og hvordan havforskningen kan bidra til å styrke kystsamfunnene. "FF Helmer Hanssen" brukes blant annet som en del av forskningen i SFI Dsolve.

Mer informasjon og program finner du her.

Arrangementet streames også på FHF sine nettsider.