Loading...

Forsker på insentiver for bioplast i havbruk

April 26th, 2024 | Forskning

Italienske Lorenzo Mucciarelli er et av de nyeste tilskuddene blant SFI Dsolves ph.d-kandidater. Han arbeider innenfor Forskningsområde 4, med særlig vekt på plastforurensning i havbrukssektoren, og insentiver for en overgang til biologisk nedbrytbar plast innenfor havbruk.

Hvem er Lorenzo Mucciarelli?

- Jeg er en 24 åring som elsker være på tur, ute i naturen, lage mat og reise. Faglig har jeg min bakgrunn innen miljøøkonomi, med en bachelorgrad i økonomi fra Maastricht University i Nederland, og en mastergrad i miljø- og naturressurs økonomi fra København Universitet i Danmark. Før jeg begynte i Dsolve, gjennomførte jeg også et 4-måneders traineeprogram ved European Maritime Safety Agency (EMSA).

 

Hva er det vitenskapelige fokuset i ditt doktorgradsarbeid?

- Doktorgradsarbeidet mitt har som mål å undersøke miljøproblemer som følge av havbruksnæringen, med særlig vekt på plastforurensning. Jeg vil også jobbe med forvaltningsaspekter som kan gi bransjen insentiver for en mer bærekraftig praksis. Mer generelt vil jeg også undersøke lokale sine miljøbekymringer knyttet til havbruk.

 

Hva vil være ditt hovedbidrag til Dsolve?

 - Jeg ønsker gjennom mitt doktorgradsarbeid å bidra til en dypere forståelse av plastforurensning fra havbruksvirksomhet, og hvilke insentiver som er nødvendige for at bransjen skal gå over til å bruke biologisk nedbrytbar plast.

 

Hvorfor synes du dette feltet er så interessant, og hva er din viktigste motivasjon for å bidra i dette arbeidet?

- Oppdrett er en av verdens raskest voksende matsektorer og spiller en avgjørende rolle i å oppfylle FNs bærekraftsmål om null sult. Imidlertid er det mange miljøbekymringer knyttet til denne sektoren, og forskningen henger fremdeles etter. Jeg ønsker å bidra til en bedre forståelse av bransjen fra et miljømessig og økonomisk perspektiv.

Jeg ønsker å bidra til en bedre forståelse av bransjen fra et miljømessig og økonomisk perspektiv.

 Hvorfor mener du dette prosjektet er viktig?

- Plastforurensning i havet er ekstremt skadelig både for miljøet og for mennesker. Jeg synes Dsolve er så viktig fordi prosjektet kjemper mot problemene med plastforurensning sammen med partnere fra fiskeri- og havbruksnæringen, og faktisk tilbyr konkrete og alternative løsninger til tradisjonelt plastutstyr.

 

Hva mener du er det mest spennende eller interessante som har kommet ut av prosjektet så langt?

- Det å se at fiskeriutstyr laget av bionedbrytbar plast faktisk fungerer på samme måte som tradisjonelle redskaper synes jeg er både interessant og spennende, og det gir et godt utgangspunkt for å implementere og utvikle disse teknologiene i større skala og i flere sektorer.

 

Hva ser du frem til å oppleve gjennom arbeidet ditt i Dsolve?

- Jeg tror at det å jobbe i Dsolve vil gi meg muligheten til å samhandle og forstå perspektivene til ulike aktører i bransjen, og jeg ser frem til å støtte overgangen mot en mer bærekraftig fiskeri- og havbrukssektor.