Loading...

Forvaltningsinsentiver for å øke bruk av biologisk nedbrytbare materialer

Claire Armstrong

UiT Norges arktiske universitet

Leder av forskningsområde 4, Forvaltningsinsentiver

Kontakt
Formålet med dette forskningsområdet er å utvikle case-studier innen fiskeri og havbruk for å beskrive og kvantifisere mulige effekter ved bruk av biologisk nedbrytbare redskaper under ulike mål og forvaltningsscenarier. Forskningen vil undersøke potensielle endringsbehov i dagens forvaltnings- og reguleringssystemer for å tilrettelegge for økt bruk av biologisk nedbrytbare redskaper og utstyr i fiskeri og havbruksnæringen, redusere risiko og fremme innovasjon. I tillegg vurderes kostnader og fordeler knyttet til økosystemtjenester ved å introdusere biologisk nedbrytbare materialer i disse næringene. Både komparative økonomiske studier mellom brukere og ikke-brukere av biologisk nedbrytbare redskaper, og studier på regulatoriske endringer for å øke bruken av biologisk nedbrytbare materialer i fiskeri og havbruk står i fokus.
 

De viktigste forsknings- og utviklingsoppgavene er:

4.1: Økonomiske effekter av ikke- biologisk nedbrytbare materialer brukt i fiskeri og akvakultur.

4.2: Kostnader og fordeler knyttet til økosystemtjenester av å introdusere biologisk nedbrytbare materialer i fiskeri- og havbruksnæringen.

4.3: Institusjonelle insentiver for å øke bruken av biologisk nedbrytbare applikasjoner i marine næringer, styrke offentlige støttesystemer, redusere risiko og fremme implementering av biologisk nedbrytbare innovasjoner.

 

Publikasjoner

Do, H.-L., & Armstrong, C. W. (2023). Ghost fishing gear and their effect on ecosystem services – Identification and knowledge gaps. Marine Policy, 150, 105528.

Standal D., Grimaldo E., B. Larsen R. (2020). Governance implications for the implementation of biodegradable gillnets in Norway. Marine policy, Volume 122.