Loading...

Vellykket SFI årsmøte

April 19th, 2024 | Årsmøte

Den 17. og 18. april ble årets årsmøte i SFI Dsolve avholdt på Radisson Red Oslo, på Økern. Årsmøtet ble innledet med en innovasjons workshop i regi av Norinnova den 16. april. Her ble det satt fokus på veien fra forsknings idé til kommersiell suksess, og på erfaringer og perspektiver rundt samarbeid med industripartnere. Svært aktuelle tema for arbeidet i Dsolve.

I det etterfølgende årsmøtet deltok nasjonale og internasjonale forsknings- og industripartnere. De bidro med innspill til prosjektet og informasjon om videre planer. Årsmøtet satte videre bruk av biologisk nedbrytbare materialer innen akvakultur på dagsordenen. Her bidro Maria Sparboe, fagleder for miljø i vår nye SFI partner SalMar, med næringens perspektiver. I årsmøtet ble også to nye PhD kandidater i SFI Dsolve presentert, Anja Alvestad og Lorenzo Mucciarelli som er tilknyttet henholdsvis forskningsområde tre og fire. De ulike forskningsområdene bidro videre med oppdatert informasjon fra forskningsarbeidet på sine respektive områder.

Det innholdsrike årsmøtet, som samlet nesten 30 representanter, inkluderte også en hybrid partner workshop i regi forskningsområde fem på ettermiddagen 17. april. I denne ble det satt fokus på LCA metodikk.