Loading...

Tapte fiskeredskaper og spøkelsefiske i Østersjøen

June 19th, 2024 | Forskning

En ny studie som omhandler beregning av mengder av forlatte, mistet eller på annen måte tapte fiskeredskaper (ALDFG[1]) i Riga-gulfen og kystnære områder av Latvia, ble nylig publisert i journalen Marine Policy. Dette som resultat av et samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet og det Latviske marine instituttet ved Riga tekniske universitet.

Studien ble først initiert gjennom et prosjekt for opprensking av tapte redskaper som bidrar til spøkelsesfiske. Prosjektet ble startet i 2023 av Riga tekniske universitet (RTU), med målsetting om å øke bevisstheten om ALDFG i Rigabukta. Under opprenskingen, som ble utført i 2023, ble flere gamle garn og andre nett som anslås å ha bidratt til spøkelsesfiske i en periode på mer enn 40 år, fjernet fra et skipsvrak. Både død og levende fisk ble funnet viklet inn i disse delene av fiskeredskaper.

Målet med studien har vært å beregne estimater over potensielle redskapstap i løpet av det siste tiåret i kystområdene i Latvia, inkludert Rigabukta og vestkysten av Latvia i Østersjøen. Dette ved å bruke eksisterende ALDFG-estimater. Resultatene viste at en betydelig mengde forskjellige forlatte, mistet eller på annen måte tapte redskaper (ALDFG) kan akkumuleres i dette området, som ulike typer garn og ruser (2762 garn og deler av garn (CI: 969–4976) og 1379 tapte ruser (CI: 473–2337)).

Foto: Riga Technical University

Delvis lukkede marine miljøer som for eksempel Rigabukta er spesielt sårbare for alle typer forurensning og menneskeskapte effekter, inkludert forurensning som følge av ALDFG. Studien påpeker behovet for å implementere mekanismer i fiskeriforvaltningen for å overvåke ALDFG, og for påfølgende opprensking for å begrense kontinuerlig forurensning og spøkelsesfiske. Ytterligere opprydding av ALDFG og utstyrskartlegging er planlagt i løpet av 2024 av RTU, i tillegg til prosjekter som tar sikte på å forbedre resirkulering av gjenvunnet ALDFG.

Les artikkelen i Marine Policy i sin helhet her.

[1] Abandoned, Lost or otherwise Discarded Fishing Gear