Loading...

Sirkumpolært snøkrabbe-fiskeri

June 24th, 2024 | Nettverksbygging

Det første nettverks-møtet (workshop) i prosjektet “Networking for increasing sustainability in snow crab fisheries in the Arctic” som er finansiert av UArctic ble avviklet i dagene 30. mai – 1. juni. Møtet ble gjennomført i St. John’s ved Fisheries and Marine Institute of the Memorial University of Newfoundland and Labrador (MI), Canada. Prosjektet ble startet for å øke kunnskapsformidlingen mellom forskningsmiljøer som er involvert i bærekraftig utvikling av disse fiskeriene. Deltakere er UiT Norges arktiske universitet (UiT), Fisheries and Marine Institute (MI), Danmarks tekniske universitet (DTU Aqua) og Grønlands Naturinstitut. Mer informasjon om prosjektet finnes her.

Nettverksmøtet tok opp flere utfordringer innen bærekraft som er typiske for snøkrabbefisket i Arktis, og kunnskapsdeling av tidligere forskningsresultater. Dette omfattet også problemer med etterlatte, tapte, eller på annen måte kasserte  snøkrabbeteiner og potensielt spøkelsesfiske, samt måter for å redusere disse problemene. I forbindelse med foreløpige data fra pågående forskning ble det diskutert bruk av fluktåpninger for å redusere bifangst av undermåls snøkrabber.  Det ble også gjennomført besøk i fiskerihavnene Petty Harbour og Port de Grave.

Deltakerne på dette møtet bestod, foruten medlemmer fra de involverte forsknings institusjonene i nettverket, av andre forskere som arbeider med snøkrabbe, samt representanter fra fiskere og utstyrsprodusenter. 

Besøk i fiskerihavner:

Industrien langs kysten av Newfoundland har 7550 sysselsatte på mer enn 90 produksjonsanlegg. Newfoundlands snøkrabbeflåte består av 2200 fartøy under 40 fot og 450 fartøy mellom 40 og 65 fot, betjent av 9500 fiskere. All fangst av snøkrabbe må landes levende.Total tillatt fangst av snøkrabbe i Newfoundland- og Labrador- regionen i 2024 er 57586 tonn, nesten seks ganger den norske kvoten. UArctic-gruppen besøkte to typiske fiskerihavner i den østlige delen av Newfoundland for å lære mer om organisering av industrien og flåtestruktur. MI samarbeider med utvalgte redere og havner for å videreutvikle snøkrabbefisket.     

Petty Harbour

Petty Harbour i Maddox Cove er en liten bygd med ca. 950 innbyggere. Havna er bygd for få og små båter under 40 fot som fisker typisk med 50-100 teiner. Industrien er organisert igjennom og eid av et kooperativ, det vil si en modell der fiskerne har total kontroll over landingene, distribusjon og salg.

Petty Harbour er tradisjonell fiskerihavn for torsk og krabbe
Delagasjonen fikk informasjon om organiseringen av kooperativet

Organisert innsamling av spøkelses utstyr
Krabbeteiner med fluktåpning

Nedbrytbar bommulstråd i snøkrabbeteiner (minimum 2 masker x 140 mm)
Tradisjonelt småskala snøkrabbefartøy

Port de Grave

Port de Grave er en halvøy ved Conception Bay med en samlet befolkning på ca 1000 mennesker. Den største havna er bygget for de største fartøyene som er mellom 40 og 65 fot. Disse båtene opererer 100-200 nautiske mil av land med turer på flere dager. Snøkrabbene holdes levende i det vannfylte lasterommet.

Port de Grave er en havn for større fartøy. Her besøkte UArctic delegasjonen et typisk snøkrabbefartøy