Loading...

Utvikling av biologisk nedbrytbare polymerer og optimalisering

Ravindra Chowreddy

Norner AS

Leder av forskningsområde 1, Polymerutvikling og optimalisering

Kontakt
Formålet med dette forskningsområdet er å utvikle biologisk nedbrytbare plastmaterialer med kontrollert nedbrytning, og egenskaper egnet for bruk i fiskeri- og havbruksutstyr. Materialene skal oppfylle en rekke bruks- og ytelseskrav, inkludert biologisk nedbrytning, som dokumenteres gjennom en rekke småskala pilotstudier.  

 

De viktigste forsknings- og utviklingsoppgavene er: 

1.1 Biologisk nedbrytbare polymerere – generell kunnskap

1.2 Materialkonsepter til fiberanvendelser (garn, tråd, tau etc.)

1.3 Materialkonsepter til sprøytestøping (teiner, ruser, kasser etc.)

1.4 Materialkonsepter til overflatebelegning (ståltaubelegg)

1.5 Potensiale for mikroplast fra biologisk nedbrytbar plast

1.6 Etablere nye samarbeid

1.7 Materialer og design for polymerere til utvalgte bruksområder innen fiskeri og havbruk