Loading...

Møt vår nye forskningskoordinator

February 2nd, 2024 | Forskning
I mai 2022 fullførte Valentina Pauna sin doktorgrad om metoder for effektivt tverrfaglig samarbeid i vurderingen av hvordan mikroplasts påvirker havmiljøet, og hun bidrar allerede i dag med viktig forskningsarbeid ved senteret. Nå venter også andre typer oppgaver for Pauna. Hvilke tanker har hun om prosjektet og sin nye rolle i SFI Dsolve?

Hva innebærer rollen som forskningskoordinator?

– Rollen innebærer å bistå i planlegging og tilrettelegging av arbeidspakkeverkstedene som foregår gjennom året. I tillegg er jeg tilgjengelig for lederne av de ulike forskningsarbeidspakkene for å hjelpe til med å koordinere møter med industripartnere i prosjektet. Målet er å sikre en sterk kobling mellom de ulike arbeidspakkene, og jeg ønsker å bidra til at dette blir en innarbeidet praksis i prosjektet.

 

I tillegg til å være forskningskoordinator, hva er ditt bidrag til Dsolve?

– I tillegg til forskningskoordinering, jobber jeg med arbeidspakke 5, som tar for seg sirkularitet av biobasert, biologisk nedbrytbar og ikke-nedbrytbar plast fra fiskeri- og havbruksutstyr. Jeg fokuserer særlig på utvikling av LCA-modellen for de samfunnsrelevante aspektene ved fiskeri- og havbruksutstyr, miljøaspekter ved havbruksredskaper, og har bidratt i min kollega Mafalda de Silvas arbeid med å bygge miljø-LCA-modellen for fiskeredskaper.

 

Hvorfor interesserer fagfeltet deg? Hva er hovedmotivasjonen din for å bidra til dette arbeidet?

– Fiskeri og havbruk er interessant for meg på grunn av min bakgrunn fra å forstå påvirkningene av mikroplast på marin biota og økosystemer. Dette i tillegg til min lange interesse og kompetanse i å tenke systematisk. Det er min vitenskapelige mening at alt henger sammen, og at det vil være umulig å virkelig forstå påvirkningene av menneskelig atferd og aktiviteter, som fiskeri og havbruk, uten en helhetlig vurdering av hvert av trinnene i næringenes verdikjede.

Jeg ønsker å forstå hvordan praksis innenfor fiskeri og havbruk spiller en rolle i et sunt eller usunt miljø og samfunn, og sammenligne dette med hvilke positive eller negative effekter innovasjon i fiskeri og havbruksnæringen kan ha ut fra et sosialt og miljømessig perspektiv.

Hvorfor er dette prosjektet viktig?

– Fisk er en viktig matkilde, har kulturell betydning. og er avgjørende for helsen til både marine økosystemer og mennesker. Fisk er også viktig for andre økosystemer og arter som henger sammen, direkte og indirekte. Praksis innenfor fiskeri og havbruk og innovasjon på dette området, vil påvirke fisk og marine økosystemer, og må forstås hvis vi skal ta skritt i retning av en mer bærekraftig fremtid.

 

Hva synes du er det mest spennende eller interessante som har kommet ut av prosjektet så langt?

– Det mest spennende resultatet av dette prosjektet så langt er det tverrfaglige og tverrsektorielle forskningsnettverket som er utviklet. Nettverket ser ut til å styrkes hvert år, og dette er den typen tilnærming som jeg har stor tro på vil gi svar på komplekse miljø- og samfunnsutfordringer som er nødvendige for en mer bærekraftig fremtid. Jeg gleder meg til å se hvordan dette prosjektet utvikler seg, og jeg håper at Norge kan fungere som et eksempel for andre land i arbeidet med å skape bærekraftige systemer som møter deres egne krav.