Loading...

Overvåker virkninger av tapte redskaper i Adriaterhavet

April 8th, 2024 | Forskning
To ganger i måneden gjennom et halvt år overvåkes garn og teiner ved hjelp av dykkerutstyr i Valun bukta i Medulin, Istra i Kroatia. Prosjektet, som ledes av av PhD kandidat Dorian Vodopia i SFI Dsolve, undersøker virkningene av tapte, forlatte og kasserte fiskeredskaper på økosystemene i det nordlige Adriaterhavet.

Den langsiktige in-situ studien simulerer effektene av spøkelsesfiske forårsaket av konvensjonelle garn og teiner. Målet er å vurdere virkningene av tapte, forlatte og kasserte fiskeredskaper (såkalt ALDFG) på økosystemene i det nordlige Adriaterhavet. Dette gjennom å fastslå mengden/biomassen som fanges per enhet faststående redskaper (garn og teiner). Forskningen utføres i Valun bukta, Medulin, Istria i Kroatia. To identiske garn og seks teiner plassert ut på dybder fra 12 til 28 meter overvåkes med bruk av dykkerutstyr flere ganger i måneden. Studien inngår i Dorian Vodopias doktorgradsarbeid, og gjennomføres i samarbeid med forskningsområde fem og tre i SFI Dsolve, UiT Norges arktiske universitet og Universitetet i Split i Kroatia.

Studien vil legge grunnlaget for nye forskningsinitiativer i framtiden som vil kunne omfatte flere lokasjoner og spesifikasjoner av redskaper. Effektene i form av spøkelsesfiske ved bruk av tradisjonelle redskaper og biologisk nedbrytbare alternativer sammenlignes, noe som vil bidra til å integrere effekten av spøkelsesfiske på marine økosystemer i livssyklusvurderinger (LCA), og til å fremme bruken av biologisk nedbrytbare fiskeredskaper.

Som en del av prosjektet ble resultater fra studien nylig delt på et seminar for avgangsstudenter innen fiskeri ved fakultetet for maritime studier ved Universitetet i Split 21. mars.