Loading...

Masterstudent med sommerjobb i NORSUS

June 27th, 2024 | Masterstudent
Nora Løvdal Gamnes, masterstudent ved NTNU, har sommerjobb i NORSUS. Her forteller hun litt om sine oppgaver i sommer og om sitt videre samarbeid med Dsolve i sin master.

– Jeg heter Nora, er 24 år og skal snart begynne på mitt siste år som masterstudent ved Energi og Miljø på NTNU i Trondheim. Her har jeg valgt hovedprofil mot Energiplanlegging og Miljøanalyse, og er så heldig at jeg får skrive master som et samarbeid mellom Institutt for industriell økologi ved NTNU og NORSUS – Norsk institutt for bærekraftforskning.  

Hva jobber jeg med i sommer?

– I sommer er jeg ansatt som sommerforsker hos NORSUS.  Hittil i sommer har jeg brukt litt tid til å sette meg inn i Dsolve og NORSUS, jeg har fått være med på et seminar, og jeg har fått prøvd meg litt i Simapro!

Dsolve er hovedprosjektet jeg skal jobbe med i sommer. Oppgavene mine vil falle inn under arbeidspakke 5, som omfatter sirkulerbarhet av biobasert, nedbrytbar og ikke-nedbrytbar plast. De spesifikke oppgavene vil variere noe, men denne uka har jeg undersøkt artikler og annen teori om giftigheten og problemer for gjenvinning tilknyttet bly som brukes i bunntau. Innimellom andre oppgaver skal jeg også få oppdatere og putte inn tallverdier på forskjellig utstyr i Simapro, sånn at livsløpsanalysene som gjøres blir mer nøyaktige.

Sommerjobben min er også i samarbeid med REdu som er en samlingsplattform for sommerstudenter innen gjenvinningsbransjen.  Som en del av REdu-sommerstudent programmet skal jeg ha en takeover på deres instagram @redu_intern på fredag 28. juni, hvor jeg forteller andre studenter om min hverdag her i NORSUS. Det er spennende å være en del av et såpass stort nettverk av forskere og kunnskap, og lære mer om hvordan hverdagen er innen forskning.

Hva jeg skal gjøre videre?

– Til høsten begynner jeg på det siste året mitt, og skal skrive masteroppgave endelig! I samarbeid med Cecilia Askham, som blir min veileder i NORSUS, og Francesca Verones, veileder fra NTNU, har vi utviklet en oppgave som skal omhandle å inkludere additiver i plast brukt i fiskerinæringen i livsløpsanalyser. Dette vil også falle inn under arbeidspakke 5 i DSolve prosjektet med tanke på at oversikt over additiver i plast er viktig for sirkulerbarhet til utstyret, men også se på potensialet for utslipp av giftstoffer i marint miljø. Dette føles ut som en veldig viktig oppgave, og det er spennende å være en del av et så framtidsrettet prosjekt.