Loading...

Unge forskere leder internasjonal konferanse

March 20th, 2024 | Konferanse

Under overflaten - fiskeri- og akvakulturrelatert marin plastforurensning og deres påvirkning er tittelen på sesjonen som ledes av SFI Dsolves PhD studenter Waranya Wataniyakun og Kristine Cerbule fra Norges arktiske universitet (UiT) under årets ICYMARE konferanse i Bremen. Konferansen inviterer bachelor-, master- og PhD studenter til å dele egen forskning med et internasjonalt publikum, bygge nettverk og styrke egen faglig ekspertise. Frist for å melde inn bidrag til konferansen er 15. april.