Loading...

Julehilsen fra senterleder

December 18th, 2023 | Nyhet

Roger B. Larsen

UiT Norges arktiske universitet

Senterleder

Kontakt

Det pågår et eksemplarisk og økende engasjement særlig blant de unge for å skape en global oppvåkning der målene er å redusere skade-effektene fra moderne industri på land og til vanns. Mange verdensborgere mener at vi står ved et viktig vendepunkt for å unngå ubotelig skade på naturmangfold og grunnlaget for vår eksistens. SFI Dsolve fortsetter ufortrødent kampen mot marin forsøpling. Vårt fokus er å unngå skadeeffekter fra makro- og mikroplast som skapes av våre viktige fiskeri- og oppdrettsnæringer, samt redusere tapene spøkelsesfiskerier fra etterlatte og tapte fiskeredskaper skaper.  

Til alle dere som har et hjerte for havet enten som arbeidsplass eller til rekreasjon, så er det på tampen av 2023 hyggelig å melde at både industripartnere og forskergruppene i SFI Dsolve har gjort flere framskritt for å finne nye, mer miljøvennlige og bionedbrytbare materialer som gradvis kan lede til utfasing av plast som er basert på fossilt råstoff.

Til alle dere som har et hjerte for havet enten som arbeidsplass eller til rekreasjon, så er det på tampen av 2023 hyggelig å melde at både industripartnere og forskergruppene i SFI Dsolve har gjort flere framskritt for å finne nye, mer miljøvennlige og bionedbrytbare materialer som gradvis kan lede til utfasing av plast som er basert på fossilt råstoff. Vi har i løpet av 2023 gjennom blant annet sideprosjekter innledet samarbeid med flere leverandører av materialer, utstyr og kunnskap.

Forskningspartnere og studenter har også i 2023 vært ivrige med å delta på møter og konferanser både i Norge og internasjonalt. Dette har gitt merkbare effekter med at vi blir oftere kontaktet om samarbeid i prosjekter med fokus på viktige miljøspørsmål relatert til fiskeri og akvakultur. Årsmøtet som ble holdt i mars hos partner Universitetet i Split (Kroatia) og styremøtet som ble gjennomført i september hos partner Mustad Autoline (Gjøvik) ga viktige signaler om industriens forventninger til SFI Dsolve. Utviklingsprogrammet i FN anslår at mengden av søppel, hvorav 85% er plastbasert, som tilføres verdens hav kan øke opp mot 37 millioner tonn årlig fram mot 2040. I lys av denne uhyrlige forventningen er det derfor oppløftende å registrere at industribedriftene i konsortiet vårt ser stadig mer positivt på mulighetene for å nå visjonen til Dsolve. Alle innser at det er ingen snarveier for å løse plastproblematikken i det marine miljøet og vi erkjenner at behovet for forskningsbasert kunnskap er stort.

Våre forskningsgrupper har levert ny kunnskap gjennom publikasjoner og konferansebidrag og stipendiatene har gjort stor innsats med å publisere resultater og de har gjennomført utenlandsopphold. Ved starten av 2024 vil staben styrkes med to nye stipendiater i regi av UiT Norges arktiske universitet. En ny partner fra akvakulturindustrien har i høst gått inn med stor tyngde i konsortiet. Vi har i løpet av året fått nye deltakere fra inn- og utland for å utvide rådgivning innen internasjonalisering og utnytting av resultater, samt gjort endringer i det administrative leddet av Dsolve. Vi ser fram til å starte 2024 med utprøving av nye varianter av bionedbrytbare materialer i både fiskeri og oppdrett. Jeg er sterk i troen på at vi i neste runde av tidshjulet kommer mye lengre i kampen for å nå en framtid uten skadelig plast i det marine miljøet. 

På vegne av alle partnere og deltakere fra forskning og industrien, ønsker jeg alle med interesse for et renere og friskere hav en hyggelig julefeiring og alt det beste for 2024.

 

Roger B. Larsen,

Senterleder SFI Dsolve