Loading...

Hva er bionedbrytbar plast, og hvorfor kan det gi redusert forsøpling av havet?

December 19th, 2023 | Biodegradable plastic
Bionedbrytbar plast har lignende bruksegenskaper som konvensjonell plast, men om den går tapt i naturen kan den brytes ned til vann, CO2 og mineraler av mikroorganismer som finnes naturlig i havet.
 
Illustrasjon: SALT Lofoten AS

SFI Dsolve undersøker biologisk nedbrytbare materialer som kan erstatte syntetiske fibre som Nylon (Polyamid PA6) i fiskeri- og havbruksutstyr. Innledende studier har vist at garn laget av bionedbrytbar plast har de samme mekaniske egenskapene under fiske som som garn laget av syntetiske fibre, men brytes helt ned til vann, CO2 og mineraler om de blir liggende igjen i det marine miljøet.

Bionedbrytbar plast kan lages av både av fornybare råvarer som sukkerrør, vegetabilske oljer og maisstivelse (bioplast) og av fossile råvarer som olje.

 

 

Nedbrytingsprosessen

Nedbrytning av materialer i havet påvirkes av eksponering for UV-stråling, oksygen, varme, vind, bølger, sjøvann og bakterier. Disse faktorene gir endringer i materialenes kjemiske, fysiske og mekaniske egenskaper og fører til sprekker, overflateerosjon og slitasje, som igjen fører til oppløsning i makro-, mikro- og nanostørrelser. Dette skjer med alle plastmaterialer.

Bionedbrytbar plast påvirkes i tillegg av mikroorganismer som bakterier og sopp som finnes naturlig i havet. Mikroorganismene skiller ut enzymer som reagerer med overflaten av plastmaterialet. I denne kjemisk-biologiske prosessen spaltes det av molekylære fragmenter som mikroorganismene kan fordøye. Hvor fort materialene brytes ned og fordøyes avhenger sterkt av temperaturen i havet og av antallet egnede mikroorganismer.  

 

Naturlige bakteriestammer bryter ned PBS monofilamenter (polybutulene succinate, nedbrytbar plast) til H2O (vann) og CO2 gjennom en anaerob fordøyelsesprosess (kilde: S-ENPOL)

SFI Dsolve tester bionedbrytbare redskaper under ulike miljøforhold og temperaturer, både i Norge og internasjonalt. Studier viser at vi kan forvente at de nye materialene brytes ned i løpet av 3-5 år i havet. Det indikerer at både spøkelsesfiske og plastforsøpling fra næringen kan reduseres betydelig om biologisk nedbrytbare plastmaterialer tas i bruk i f.eks. fiskegarn. Utfordringen er å beholde de mekaniske egenskapene i den tidsperioden som ønskes, mens ved tap av utstyr så ønskes nedbrytningshastigheten å være så rask som mulig.

 

 

Bruk av bionedbrytbar plast i fiskeri- og akvakulturnæringen kan gi redusert forsøpling av havet

De negative effektene av tapt, forlatt eller kastet utstyr fra fiskeri- og akvakulturnæringen er velkjente, da dette ender opp som plastavfall på våre strender og på havbunnen. Bionedbrytbar plast  i seg selv er ingen garanti for mindre tap av fiskeredskaper til havmiljøet, men i motsetning til dagens ikke-nedbrytbare plastmaterialer som forblir i naturen i århundrer, reduseres de langsiktige konsekvensene ved at materialene brytes ned i sjøvann til mineraler, vann og CO2. Over tid vil det kunne gi mindre opphopning av plastavfall i havet.

Ved at de nye materialene brytes ned raskere, reduseres også omfanget av spøkelsesfiske, som er utilsiktet fangst av fisk og andre arter forårsaket av tapt, forlatt eller kastet utstyr.

En overgang til biologisk nedbrytbare materialløsninger betyr likevel ikke at fokuset på avfallsforebygging og opprydding kan eller bør reduseres da tapte redskaper uansett vil forbli i havet i 3-5 år før de er fullstendig brutt ned.