Loading...

Kommunikasjon og formidling av forskningsresultater for å optimalisere effekten av resultatene

Hilde Rødås Johnsen

UiT / SALT Lofoten AS

Leder av forskningsområde 6, Kommunikasjon og resultatformidling

Kontakt
Formålet med dette forskningsområdet er kommunikasjon og formidling av forskningsresultater for å optimalisere effekten av SFI resultatene. Dialog med berørte næringer og interessenter gjennom seminarer, workshops og nettverk er særlig vektlagt. Videre formidling gjennom offentlig nettside, sosiale medier, publikasjoner i spesialiserte tidsskrifter, presentasjoner, pressemeldinger, populærvitenskapelige publikasjoner etc, samt offentlige datasett brukt i SFIen.
 

De viktigste forsknings- og utviklingsoppgavene er:

6.1 Kommunikasjon

6.2 Formidling

6.3 Resultatutnyttelse