Loading...

Utvikling av et bærekraftig rammeverk for testing av biologisk nedbrytning og miljøpåvirkning

Christian W. Karl

SINTEF Industry

Leder av forskningsområde 2, Degraderingstid

Kontakt
Formålet med dette forskningsområdet er å utvikle et bærekraftig rammeverk for testing av biologisk nedbrytning og miljøpåvirkning. Testing i laboratorium og i felt vil bli utført under forhold som representerer ulike marine miljøfaktorer. Nedbryting i sjø vil bli testet i ulike marine habitater og klimasoner (Skagerrakhavet, Nordsjøen, Østersjøen, Adriaterhavet og Norskehavet) i temperaturer fra 4 til 27 grader, og biologisk nedbrytbare og konvensjonelle redskaper vil bli sammenlignet. Uttesting vil skje over en 5-års periode eller inntil nedbrytning er oppnådd.

De viktigste forsknings- og utviklingsoppgavene er:

2.1. Teste den biologiske nedbrytingen av garn og tråd i sjø ved ulike marine habitater (havbunn og vannsøyle) i tre ulike klimasoner: i Skagerrak (DTU-Aqua), i Norskehavet (SINTEF Ocean), og i Adriaterhavet (Universitetet i Split). Testforholdene vil bli nøye overvåket.

2.2. Teste biologisk nedbrytning i laboratoriebaserte systemer bestående av naturlig sjøvann og marine sedimenter.

2.3. Vurdere effekten av UV-stråling, modifisert for temperatur, fuktighet, forurensninger og kombinasjonen av disse faktorene, på de fysiske egenskapene til garn og nett av PBSAT, og PA (nylon) for kontroll.

2.4: Utvikle tråd til dolly-tau og slitematter brukt i bunn- og bomtrål.

 

Publikasjoner

Grimaldo E., Karl C. W., Alvestad A., Persson A. M., Kubowicz S., Olafsen K., Hatlebrekke H. H., Lilleng G., Brinkhof I. (2023). Reducing plastic pollution caused by demersal fisheries. Marine Pollution Bulletin 196, 115634.

Starkova O., Gagani A., Karl C., Rocha I., Burlakovs J., Kraukalis A. (2022). Modelling of Environmental Ageing of Polymers and Polymer Composites—Durability Prediction Methods. Polymers 2022, 14(5), 907.

Kraukalis A., Karl C., Rocha I., Burlakovs J., Ozola-Davidane R., Gagani A., Starkova O. (2022). Modelling of Environmental Ageing of Polymers and Polymer Composites—Modular and Multiscale Methods. Polymers 2022, 14(1), 216.